Shaldan

Shaldan

แบรนด์ชาร์ลเดิร์น เริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดสเปรย์ ชื่อว่า “แอร์ ชาร์ลเดิร์น” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อ “ชาร์ลเดิร์น ”ได้แรงบันดาลใจมาจาก จีน-บี ไซม่อน ชาร์ดิน จิตรกรแนวโรโกโกชาวฝรั่งเศสที่โด่งดังในช่วงศตวรรษที่ 18 รูปภาพที่เขาวาดนั้น ได้สื่อถึงความสงบสุขทางใจให้กับผู้คนต่างๆมากมาย ผลิตภัณฑ์ชาร์ลเดิร์น จึงมีความหมายที่สื่อถึงความรู้สึกสงบ ผ่อนคลายทางใจ ด้วยกลิ่นหอม และยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ปรับอากาศประเภทใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นในตลาดสินค้าครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่น

ขณะนี้ชาร์ลเดิร์น กำลังนำเสนอสินค้าใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทย เพื่อทำให้ชีวิตของผู้บริโภครู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ปรับอากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และคงไว้ซึ่ง มาตรฐานระดับเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น

Project Feature

  • Responsive Layout
  • Font Awesome Icons
  • Clean & Commented Code
  • Pixel perfect Design
  • Highly Customizable