NECTEC

NECTEC

เนคเทคเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เปรียบเสมือน "เครื่องจักรสำคัญในการสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีให้ประเทศ" รวมถึงเตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยร่วมกับพันธมิตรผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการใช้เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เสมือนกับการเป็นสาธารณูปโภคที่ส่งให้ประชาชนทุกคนในบ้าน

 

 

Project Feature

  • Responsive Layout
  • Font Awesome Icons
  • Clean & Commented Code
  • Pixel perfect Design
  • Highly Customizable